image image image
Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1, xứng đáng vai trò chủ đạo trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Vào những năm cuối thập kỷ 90, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trở thành vấn đề cấp bách, đặc biệt với những ngành công nghệ cao, hội nhập quốc tế sớm như ngành Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin. 
THƯ CẢM ƠN! Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông  I (1999-2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng, Trung tâm đã long trọng tổ chức lễ mít tinh chào mừng sự kiện này. Trong ngày lễ kỷ niệm, Trung tâm đã vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Tổ chức thành công khóa đào tạo “Xử lý số liệu định lượng bằng phần mềm SPSS và tổng hợp báo cáo nghiên cứu thị trường” Trong thời gian qua, nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn đã thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm tìm kiếm những sở cứ chi tiết cho các quyết định kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi đã thu thập được số liệu, nhiều đơn vị mới chỉ xử lý mang tính chất định tính, vì chưa có đủ công cụ xử lý các thông tin định lượng thu thập được.

Khóa học "Quản lý nhà nước - Hành chính doanh nghiệp chương trình chuyên viên chính" (khai giảng 31/03/2014)

Khóa học "Quản lý nhà nước - Hành chính doanh nghiệp chương trình chuyên viên chính" (khai giảng 31/03/2014)

Theo quyết định số 732/QĐ-VNPT-ĐT&PTNNL ngày 23/5/2011 về điều kiện, tiêu chuẩn và môn thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp...

Khóa học "Xử lý số liệu định lượng bằng phần mềm SPSS và tổng hợp báo cáo nghiên cứu thị trường" (khai giảng 24/03/2014)

Khóa học "Xử lý số liệu định lượng bằng phần mềm SPSS và tổng hợp báo cáo nghiên cứu thị trường" (khai giảng 24/03/2014)

Trong thời gian qua, nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn đã thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm tìm kiếm những...

Khóa học "Đo kiểm Drive Test đánh giá các tham số chất lượng mạng và chất lượng dịch vụ mạng thông tin di động 2G/3G" (khai giảng 08/01/2014)

Khóa học "Đo kiểm Drive Test đánh giá các tham số chất lượng mạng và chất lượng dịch vụ mạng thông tin di động 2G/3G" (khai giảng 08/01/2014)

Chương trình đào tạo được thiết kế với mục đích cung cấp cho học viên hiểu, nắm rõ phương thức đo kiểm drive test, sử dụng...

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I tổ chức thành công khóa đào tạo “Đo kiểm Drive Test đánh giá các tham số chất lượng mạng và chất lượng dịch vụ mạng thông tin di động 2G/3G”

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I tổ chức thành công khóa đào tạo “Đo kiểm Drive Test đánh giá các tham số chất lượng mạng và chất lượng dịch vụ mạng thông tin di động 2G/3G”

Vừa qua, từ ngày 08/01 đến ngày 10/01/2014, Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I đã tổ chức khóa đào tạo “Đo kiểm Drive Test đánh giá các tham số chất lượng mạng và chất lượng dịch vụ mạng thông tin...

Đào tạo trải nghiệm - Một giải pháp đào tạo hiệu quả dành cho các đơn vị trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam năm 2013

Đào tạo trải nghiệm - Một giải pháp đào tạo hiệu quả dành cho các đơn vị trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam năm 2013

Là đơn vị được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của Tập đoàn, trong những năm...

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 tổ chức thành công 3 khóa học “Bảo dưỡng và xử lý trạm thu thu phát gốc BTS”

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1  tổ chức thành công 3 khóa học “Bảo dưỡng và xử lý trạm thu thu phát gốc BTS”

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 đã tổ chức thành công 3 khóa học “Bảo dưỡng và xử lý trạm thu thu phát gốc BTS” cấp độ 1 tại Phòng họp từ xa của Tập đoàn. Tham gia khóa học có hơn 1800 học...

Góc sinh viên

Bảng quảng cáo


 
 
 

 
 
 

 

Số lần xem bài viết : 361447

             Bản quyền thuộc về Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I
             Km 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
             Điện thoại: 84-4-35540586; Fax: 84-4-35540587