image image image
Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I tổ chức khai giảng khóa đào tạo “Giám đốc điều hành - CEO” Vừa qua, ngày 16/09/2014, Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I đã phối hợp với Trường doanh nhân P.A.C.E tổ chức khai giảng khóa học “Giám đốc điều hành - CEO” cho 29 cán bộ lãnh đạo, quản lý đến từ 21 đơn vị thành viên VNPT khu vực phía Bắc. Khóa học có thời lượng 15 ngày gồm 03 đợt học: đợt 1 bắt đầu từ ngày 16-20/9/2014, đợt 2 từ ngày 29/9-04/10/2014, đợt 3 từ ngày 13-16/10/2014.
Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I, tổ chức thành công chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý” cho Công ty Viễn thông Liên tỉnh VTN Nhằm nâng cao năng lực cán bộ theo khung năng lực chuẩn của Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN), Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I phối hợp với Công ty Viễn thông Liên tỉnh tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý” dành cho cán bộ quản lý cấp Phòng, Ban, Đài, Tuyến tại Trung tâm Viễn thông Khu vực II và Trung tâm Viễn thông Khu vực III.
Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I tổ chức thành công khóa đào tạo “Ứng dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) trong điều hành doanh nghiệp Viễn thông” Để quản trị mục tiêu của Tập đoàn đến các đơn vị và đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị phục vụ xét thành tích thi đua, cơ chế phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi cho các đơn vị, Tập đoàn đang thử nghiệm giao các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của các VNPT tỉnh, thành phố quý 2/2014 theo hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC).

Khóa học "Ứng dụng công cụ thẻ điểm cân bằng (BSC) trong điều hành doanh nghiệp Viễn thông" (khai giảng 03/06/2014)

Khóa học "Ứng dụng công cụ thẻ điểm cân bằng (BSC) trong điều hành doanh nghiệp Viễn thông" (khai giảng 03/06/2014)

Tại Hội nghị Tập huấn Quản trị mục tiêu ngắn hạn của VNPT trên cơ sở ứng dụng công cụ Thẻ điểm cân bằng (BSC - Balanced...

Khóa học "Quản lý, giám sát và chăm sóc điểm bán lẻ dịch vụ viễn thông" (khai giảng 04/6/2014)

Khóa học "Quản lý, giám sát và chăm sóc điểm bán lẻ dịch vụ viễn thông" (khai giảng 04/6/2014)

Tại Hội nghị giao ban qua cầu truyền hình về chất lượng Phục vụ khách hàng (PVKH) năm 2013 và định hướng năm 2014, Lãnh đạo...

Khóa học "Quản lý nhà nước - Hành chính doanh nghiệp chương trình chuyên viên chính" (khai giảng 31/03/2014)

Khóa học "Quản lý nhà nước - Hành chính doanh nghiệp chương trình chuyên viên chính" (khai giảng 31/03/2014)

Theo quyết định số 732/QĐ-VNPT-ĐT&PTNNL ngày 23/5/2011 về điều kiện, tiêu chuẩn và môn thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp...

Tổ chức thành công khóa học “Bồi dưỡng kiến thức về công nghệ SONET, SDH, DWDM và mạng truyền tải quang (OTN)” cho Công ty VFT

Tổ chức thành công khóa học “Bồi dưỡng kiến thức về công nghệ SONET, SDH, DWDM và mạng truyền tải quang (OTN)” cho Công ty VFT

Năm 2014, Công ty cổ phần các hệ thống Viễn thông VNPT - FUJITSU (VFT) có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ mạng quang đồng bộ (SONET), hệ thống phân cấp số đồng bộ (SDH), ghép kênh theo...

Tổ chức thành công khóa đào tạo “Xử lý số liệu định lượng bằng phần mềm SPSS và tổng hợp báo cáo nghiên cứu thị trường”

Tổ chức thành công khóa đào tạo “Xử lý số liệu định lượng bằng phần mềm SPSS và tổng hợp báo cáo nghiên cứu thị trường”

Trong thời gian qua, nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn đã thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm tìm kiếm những sở cứ chi tiết cho các quyết định kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi đã thu thập được...

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I tổ chức thành công khóa đào tạo “Đo kiểm Drive Test đánh giá các tham số chất lượng mạng và chất lượng dịch vụ mạng thông tin di động 2G/3G”

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I tổ chức thành công khóa đào tạo “Đo kiểm Drive Test đánh giá các tham số chất lượng mạng và chất lượng dịch vụ mạng thông tin di động 2G/3G”

Vừa qua, từ ngày 08/01 đến ngày 10/01/2014, Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I đã tổ chức khóa đào tạo “Đo kiểm Drive Test đánh giá các tham số chất lượng mạng và chất lượng dịch vụ mạng thông tin...

Góc sinh viên

Bảng quảng cáo


 
 
 

 
 
 

 

Số lần xem bài viết : 417009

             Bản quyền thuộc về Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I
             Km 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
             Điện thoại: 84-4-35540586; Fax: 84-4-35540587